ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΛΕΠΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

                                                            ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ  -  ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

English

Τομείς Δραστηριότητας

 • Αστικό Δίκαιο
 • Σύγχρονες Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές
 • Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο
 • Εγχώριο και Διεθνές Δίκαιο Συμβάσεων
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο Δίκαιο των Κατασκευών
 • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
 • Εμπράγματο Δίκαιο
 • Αεροπορικό Δίκαιο
 • Τραπεζικό, Χρηματοοικονομικό  και Χρηματιστητιακό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού 
 • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας Οικογενειακό & Κληρονομικό Δίκαιο
 • Συγχωνεύσεις, Εξαγορές και Απορροφήσεις
 • Δίκαιο Συμβάσεων, Διαπραγματεύσεις, Σύνταξη Συμβατικών Κειμένων, Παρακολούθηση  Εκτέλεσης, Εξώδικη και Δικαστηριακή Διαχείριση
 • Συμβάσεις Διανομής, Αντιπροσωπείας, Franchising
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Εγχώριες ή Διεθνείς Επενδύσεις
 • Εταιρική Διακυβέρνηση  
 • Επαγγελματικές Μισθώσεις  
 • Δυσφήμηση και Προσβολή
 • Δίκαιο Διαδικτύου και Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Διαιτησία
 • Αστικές & Εμπορικές υποθέσεις - Δικαστηριακή Εκπροσώπηση
 • Επίλυση Διαφορών  

Δικηγορικό Γραφείο

Website  www.alepakoslaw.gr 

Ψυχάρη 1, Νέο Ψυχικό,
Τ.Κ. 15451 Αττική Ελλάδα 

Τηλ. +30 210675404, Fax. +30 2106754405 

+30 6944 360975 

alepakos.k@gmail.com